Geodetski vestnik, 63 (2019), 4

nasl 63 4            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | ALMA MATER LABACENSIS | ALMA MATER LABACENSIS

Blaž Mozetič | ODLOČITVE | DECISIONS

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES


OCENA ZMOGLJIVOSTI VODOVODNEGA SISTEMA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA ODLOČANJE O USMERJANJU RAZVOJA NASELIJ NA LOKALNI RAVNI

ASSESSMENT OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM CAPACITY AS SETTLEMENT-DEVELOPMENT DECISION-MAKING EXPERT BASIS AT THE LOCAL LEVEL

Ajda Kafol Stojanović, Daniel Kozelj, Maruška Šubic Kovač

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.479-490 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VZPOSTAVITEV KOMBINIRANE GEODETSKE MREŽE V SLOVENIJI IN ANALIZA NJENEGA DELOVANJA V OBDOBJU 2016–2018

ESTABLISHMENT OF THE SLOVENIAN COMBINED GEODETIC NETWORK AND ITS OPERATION ANALYSIS FOR THE PERIOD 2016–2018

Katja Oven, Klemen Ritlop, Mihaela Triglav Čekada, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle, Bojan Stopar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.491-513 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

POVEČANJE ZANESLJIVOSTI GNSS-OMREŽIJ SIGNAL IN 0. RED

INCREASE OF RELIABILITY OF THE SIGNAL AND ZERO-ORDER GNSS NETWORKS

Klemen Ritlop, Niko Fabiani, Katja Oven, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Mihaela Triglav Čekada

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.514-524  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

MODELIRANJE ČASOVNE VRSTE KOORDINAT GNSS IN NJIHOVE INTERAKCIJE S POVPREČNO MAGNITUDO POTRESOV

MODELLING OF THE TIME-SERIES OF GNSS COORDINATES AND THEIR INTERACTION WITH AVERAGE MAGNITUDE EARTHQUAKES

Sanja Tucikešić, Dragan Blagojević

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.525-540  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VPLIV NORMALIZACIJE PODATKOV NA TRANSFORMACIJO 2D-KOORDINAT PRI POSPLOŠENI REGRESIJSKI NEVRONSKI MREŽI GRNN

THE IMPACT OF DATA NORMALIZATION ON 2D COORDINATE TRANSFORMATION USING GRNN

Leyla Cakir, Berkant Konakoglu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.541-553  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Marko Rotar, Kristina Murovec | LOKACIJSKA IZBOLJŠAVA ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA

Joc Triglav | KATASTRSKI DIGITALNI ARHIV ‘NA KROŽNIKU’

Blaž Barborič, Irena Ažman, Raffaela Cefalo, Alessandra Chiarandini, Silvano De Zorzi, Tomaž Petek, Roberto Previato, Martin Puhar, Tatiana Sluga, Agostino Tommasi, Umberto Trivelloni, Mauro Zanardo | PROJEKT HARMO-DATA: USKLADITEV PODATKOV ZA ČEZMEJNO UPRAVLJANJE PROSTORA

Sandi Berk | 50. OBLETNICA PRISTANKA NA LUNI IN POMEN OSVAJANJA VESOLJA ZA GEODEZIJO

Joc Triglav | GALILEO, LADM IN KATASTER

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    MNOŽIČNI ZAJEM PODATKOV O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH

    IZVAJANJE ŠESTE FAZE IZBOLJŠAVE ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA

    3. KONFERENCA PROGRAMA PROJEKTOV EPROSTOR

    5. SLOVENSKI DAN INSPIRE

    DELOVNA SKUPINA ISA² ZA GEOPROSTORSKE REŠITVE

    IZŠLA JE BROŠURA DEDIŠČINA KATASTROV NA SLOVENSKEM


NOVICE UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

   UNIVERZA V LJUBLJANI PREJELA NAJVIŠJE DRŽAVNO PRIZNANJE – RED ZA IZREDNE ZASLUGE

   UNIVERZITETNA PREŠERNOVA NAGRADA RAZISKOVALNI NALOGI AJDE KAFOL STOJANOVIĆ Z UL FGG

   MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PROSTORSKO NAČRTOVANJE JE BIL NAGRAJEN S CERTIFIKATOM ZA IZJEMNOST

   PRIZNANJE MAKSA FABIANIJA 2019

   OBISK STROKOVNJAKOV Z NORVEŠKEGA URADA JORDSKIFTERETT

 

NOVICE IZ GEODETSKIH DRUŠTEV | NEWS FROM PROFESSIONAL SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE, MEDNARODNE DEJAVNOSTI

    SKUPŠČINA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

 

NOVICE LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

    IZLET ČLANOV LGD NA REKO ZRMANJO, NA OTOK ZLARIN IN V ŠIBENIK

    IZLET STAREJŠIH ČLANOV LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

    7. GEODETSKI TURNIR V BOVLINGU 2019

 

30 LET JE MINILO – KAM NAPREJ? | Andrej Mesner

DR. JURE BESENIČAR - IN MEMORIAM

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF

MIHA KONJAR – NOVI DOKTOR ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG

DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG (OD 1. 8. 2019 DO 31. 10. 2019)

48. GEODETSKI DAN - VABILO IN PROGRAM

POKROVITELJI | SPONSORS