Geodetski vestnik, 64 (2020), 2

nasl 64 2            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | ZGODBE | STORIES

Blaž Mozetič | GEODETSKI BONI | SURVEYING VOUCHERS

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

VZPOSTAVITEV PASIVNE KONTROLNE GNSS-MREŽE V SLOVENIJI

CREATION OF A PASSIVE GNSS CONTROL NETWORK IN SLOVENIA

Danijel Majcen

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.169-181 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ELEKTRONSKI TEODOLITI – RAZVOJ IN KLASIFIKACIJA

ELECTRONIC THEODOLITES – DEVELOPMENT AND CLASSIFICATION

Nedim Tuno, Simona Savšek, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.182-197 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA DEFORMACIJE JEZU Z ROBUSTNIMI UTEŽNIMI FUNKCIJAMI

ANALYSIS OF DAM DEFORMATION WITH ROBUST WEIGHT FUNCTIONS

Berkant Konakoğlu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.198-213  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

OPTIMALNA KONFORMNA PROJEKCIJA ZA VSEEVROPSKO KARTIRANJE

THE OPTIMAL CONFORMAL PROJECTION FOR PAN-EUROPEAN MAPPING

Ivan Nestorov, Milan Kilibarda, Dragutin Protić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.214-226  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

GLOBALNA ANALIZA ATMOSFERSKIH REFRAKCIJSKIH PROFILOV IZ PREKRIVANJ RADIJSKIH SIGNALOV COSMIC GPS

GLOBAL ANALYSIS OF ATMOSPHERIC REFRACTIVITY PROFILES FROM COSMIC GPS RADIO OCCULTATION SOUNDINGS

Shaoqi Gong, Cunjie Zhang, Geshi Tang, Yehui Zhang, Jing Han

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.227-240  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | TEKMOVANJE BARV V VEKTORSKIH KARTICAH

Andreja Švab Lenarčič, Joc Triglav | DELNA AVTOMATIZACIJA BRISANJA PORUŠENIH STAVB

Boris Krotec | 50-LETNICA USTANOVITVE IN PRIČETKA DEJAVNOSTI LASTNE AEROSNEMALNE SLUŽBE V SLOVENIJI

Jurij Režek, Sandi Berk | 20 LET PO OBDOBJU DUŠANA MIŠKOVIĆA

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    DELO GEODETSKE UPRAVE V ČASU EPIDEMIJE COVID 19

    LETNO POROČILO GEODETSKE UPRAVE ZA LETO 2019

    OBJAVLJENO POROČILO O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN ZA LETO 2019

    MNOŽIČNI ZAJEM IN EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ – KONČUJE SE 7. FAZA

    IZVAJANJE OSME FAZE IZBOLJŠAVE ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA

    SPLETNO IZOBRAŽEVANJE: INFORMACIJSKA PRENOVA NEPREMIČNINSKIH EVIDENC

   

NOVICE UNIVERZE V LJUBLJANI, FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

   MED ZMAGOVALNIMI TUDI IDEJA, NASTALA V SODELOVANJU UL FGG IN GI

   

NOVICE IZ GEODETSKIH DRUŠTEV | NEWS FROM PROFESSIONAL SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

    DIGITALNI ARHIV GEODETSKEGA VESTNIKA OD LETA 1953!

 

NOVICA LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

    26. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF

DIPLOMI IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG, OD 1. 2. 2020 DO 30. 4. 2020

STRAN ZA POPRAVKE, ERRATA

NAPOVED GEODETSKEGA DNE

POKROVITELJI | SPONSORS