Geodetski vestnik, 64 (2020), 4

nasl 64 4            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | ČAS, DA SE ZBUDIMO | TIME TO WAKE UP

Gregor Klemenčič | UVODNIK NOVEGA PREDSEDNIKA | ADDRESS OF THE NEW PRESIDENT

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

NAČINI STABILIZACIJE TRIGONOMETRIČNIH TOČK SKOZI ČAS V SLOVENIJI

TYPES OF TRIGONOMETRIC POINTS IN SLOVENIA

Mihaela Triglav Čekada, Marjan Jenko

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.469-488 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

ANALIZA VPLIVOV NA KAKOVOST IZDELKOV UAV

ANALYSIS OF THE IMPACTS ON THE QUA LITY OF UAV PHOTOGRAMMETRIC PRODUCTS

Mojca Kosmatin Fras, Urška Drešček, Anka Lisec, Dejan Grigillo

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.489-507 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

RAZDELITEV NEPREMIČNIN AGRARNIH SKUPNOSTI: MNOŽIČNA KATASTRSKA PREUREDITEV V UPRAVLJANJU ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI

SUBDIVISION OF JOINT TENURE IN AGRICULTURAL COMMUNITIES : CUSTOMARY LAND RIGHTS MANAGEMENT IN SLOVENIA

Marjan Čeh, Helena Žužel, Simon Mansutti

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.508-544  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

SAMODEJNO ZAJEMANJE ODTISOV STAVB IZ UAV PODOB Z UPORABO NEVRONSKIH MREŽ

AUTOMATIC BUILDING FOOTPRINT EXTRACTION FROM UAV IMAGES USING NEURAL NETWORKS

Zoran Kokeza, Miroslav Vujasinović, Miro Govedarica, Brankica Milojević, Gordana Jakovljević

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.545-561  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PRIMERJAVA VSEBNOSTI VODNE PARE V STOLPCU ZRAKA NA PODLAGI RADIOSONDAŽE TER OPAZOVANJ GPS IN FOTOMETRA

INTERCOMPARISONS OF PRECIPITABLE WATER VAPOUR DERIVED FROM RADIOSONDE , GPS AND SUNPHOTOMETER OBSERVATIONS

Shaoqi Gong, Wenqin Chen, Cunjie Zhang, Ping Wu, Jing Han

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.562-577  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

MOŽNOST DOLOČITVE VISOKO NATANČNEGA GEOIDA ZA OZEMLJE EGIPTA

POSSIBILITY TO DETERMINE HIGHLY PRECISE GEOID FOR EGYPT TERRITORY

Moamen Awad Habib Gad, Oleg Odalović, Sofija Naod

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.578-593 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Sandi Berk | ETRS89-SI – BREZPLAČNI PROGRAM ZA TRANSFORMACIJE KOORDINAT MED SLOVENSKIMI REALIZACIJAMI ETRS89

Krištof Oštir | 3. SEPTEMBER 2020 3:51:10

Joc Triglav | COVID-19, GEOLOKACIJA IN KARTOGRAFIJA   

Tomaž Šturm, Gregor Baliž, Marko Simončič, Nika Mesner | GEOPORTAL AKOS – PREGLEDOVALNIK PODATKOV O ELEKTORNSKIH KOMUNIKACIJAH   

Andreja Švab Lenarčič | EVIDENTIRANJE NOVIH STAVB KOT POSLOVNI PROCES

Joc Triglav | GNSS, DRONI IN UMETNOST NA NEBU  

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    NOVA TESTNA POSTAJA OMREŽJA SIGNAL

    DOKONČANA IZBOLJŠAVA ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA

    PREDLOG ZAKONA O KATASTRU NEPREMIČNIN

    POROČILO O SLOVENSKEM NEPREMIČNINSKEM TRGU ZA PRVO POLLETJE 2020

    IZVAJANJE ZAKON A O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN V POVEZAVI S 30. ČLENOM O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID A-19 (ZZUOOP – PKP5)

    DESETO ZASEDANJE UN-GGIM

    REZULTATI NATEČAJA PREMIK NAPREJ 2020

    SLOVENSKA ZEMLJA NA KATASTRSKIH NAČRTIH

 

NOVICE FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

    FAKULTETNA PREŠERNOVA NAGRADA RAZISKOVALNIMA NALOGAMA MATIJE GERČERJA IN TADEJE VOK

    NAGRADA ZA SUPREME – PILOTNI PROJEKT ZA POMORSKI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE SLOVENIJE

    15. BIENALNI SIMPOZIJ GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI V SLOVENIJI

 

DRUŠTVENE NOVICE | News from SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

    48. GEODETSKI DAN: GEODEZIJA ZA KAKOVOSTNE ODLOČITVE V PROSTORU IN ČASU

 

NOVICA LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

    BISER MED OTOKI

 

NOVICA DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE

    NOVO VODSTVO DŠGS

 

NOVICA FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

     609

 

V SPOMIN | MARJAN JENKO

IN MEMORIAM | MARJAN JENKO

MARJANU JENKU V SPOMIN

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF


NAGOVOR OB SLAVNOSTNI PODELITVI DIPLOM UL FGG FEBRUARJA 2020 V LJUBLJANI

DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 8. 2020 DO 30. 10. 2020

GEODETSKI DAN - SPONZORJI

POKROVITELJI | SPONSORS

VOŠČILA