Geodetski vestnik, 65 (2021), 1

nasl 65 1            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL

Anka Lisec | PRIHODNOST GEODEZIJE | THE FUTURE OF SURVEYING

Gregor Klemenčič | V LETU 2021 | IN THE YEAR 2021

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

TESTIRANJE IN IZBOLJŠAVA HORIZONTALNE DATUMSKE TRANSFORMACIJE: ŠTUDIJA PRIMERA V BOSNI IN HERCEGOVINI

EVALUATION AND IMPROVEMENT OF HORIZONTAL DATUM TRANSFORMATION MODELS: A CASE STUDY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Simona Savšek, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.13-26 
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

POPOLNI ORTOFOTO V URBANIH OKOLJIH

TRUE ORTHOPHOTO IN URBAN AREAS

Mojca Kosmatin Fras, Katja Šušteršič, Aleksandar Šašić Kežul

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.27-45  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

PREDLOG ZA IZBOLJŠAVO MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI NA PODLAGI PRISTOPA GENERALIZIRANIH ADITIVNIH MODELOV

PROPOSAL OF REAL ESTATE MASS VALUATION IN SLOVENIA BASED ON GENERALISED ADDITIVE MODELLING APPROACH

Melita Ulbl, Miroslav Verbič, Anka Lisec, Marko Pahor

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.46-81  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

VARSTVENE OMEJITVE PRI PRIDOBIVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ: VPLIV NA ZEMLJIŠKI TRG V LITVI

PROTECTIVE RESTRICTIONS ON THE ACQUISITION OF AGRICULTURAL LAND: THE IMPACT ON THE LAND MARKET ON THE EXAMPLE OF LITHUANIA

Marius Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Jolanta Valciukiene

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.82-93  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

KAJ SMO SE NAUČILI PRI SPREMLJANJU LEDENEGA POKROVA NA GRENLANDIJI Z ICESAT IN KAJ LAHKO PRIČAKUJEMO OD ICESAT-2

WHAT HAVE WE LEARNT FROM ICESAT ON GREENLAND ICE SHEET CHANGE AND WHAT TO EXPECT FROM CURRENT ICESAT-2

Blaženka Bukač, Marijan Grgić, Tomislav Bašić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.94-109  
 Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Joc Triglav | GEODETSKA REFERENČNA KNJIŽNICA FIG

Anka Lisec | PRAVNE SMERNICE ZA KOMASACIJE

Andreja Švab Lenarčič | AKTIVNI GEOPODATKI

Matej Plešnar, Matija Uršič | DIGITIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE VIPAVSKE DOLINE  

 

NOVICE IZ STROKE  | NEWS FROM THE FIELD (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICE GEODETSKE UPRAVE RS

    SIMPOZIJ EUREF V SLOVENIJI

    VZDRŽEVALNA DELA NA ITALIJANSKI, AVSTRIJSKI IN MADŽARSKI MEJI V LETU 2020

    SANACIJA MESTNIH NIVELMANSKIH MREŽ

    VEKTORIZACIJA ETAŽNIH NAČRTOV

    REGISTER ZEMLJEPISNIH IMEN (REZI) V LETU 2020

    VPOGLEDI V PODATKE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

   

NOVICE FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

    ŠTUDIJ V IZREDNIH RAZMERAH NA UL FGG

    FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO ZA ENO LETO PODALJŠALI CERTIFIKAT ŠPORTNIKOM PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE

    DOC. DR. ALMA ZAVODNIK LAMOVŠEK JE BILA IZVOLJENA ZA PREDSEDNICO DUPPS

 

DRUŠTVENE NOVICE | News from SOCIETIES (In Slovenian only)     Enoten PDF


NOVICI ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE

   OSREDNJA DOGODKA ZDRUŽENJ FIG IN ISPRS BOSTA LETOS VIRTUALNA

   DEJAVNOSTI IN PRILOŽNOSTI NA PODROČJU KARTOGRAFIJE

 

NOVICI LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA

    MILOŠ ŠUŠTERŠIČ – OSEMDESETLETNIK

    OBČNI ZBOR DRUŠTVA NA DALJAVO

 

IN MEMORIAM | MILAN NAPRUDNIK

MILANU V SPOMIN

 

RAZNO | MISCELLANEOUS (In Slovenian only)     Enoten PDF


DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 11. 2020 DO 31. 1. 2021

NAGOVOR OB SLAVNOSTNI PODELITVI DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH LISTIN DIPLOMANTOM UL FGG V LETU 2020

NAJAVA 49. GEODETSKEGA DNE

SEZNAM RECENZENTOV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, OBRAVNAVANIH V UREDNIŠTVU GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 2020

POKROVITELJI | SPONSORS