naslovnica

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Peer reviewed articles
Professional discussions
Peer-reviewed articles
Peer reviewed articles
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion
News
Professional discussion
Scientific and professional articles
Professional discussion
Scientific and professional articles

Domen Mongus, Mihaela Triglav Čekada, Borut Žalik

45-259

THE ANALYS IS OF AN AUTOMATIC METHOD FOR DIGITAL TERRAIN MODEL GENERATION FROM LIDAR DATA ON SLOVENIAN TEST CASES

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.045-259

Vasja Bric, Sandi Berk, Mihaela Triglav Čekada

271-285

QUALITY ASSURANCE OF GEOREFERENCING AIRBORNE LASER SCANNING DATA FOR WATER RESOURCE MANAGEMENT

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.271-285

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn

802-813

THE FLOODS OF SEPTEMBER 2010 – ACQUISITION OF DATA FROM NON-METRIC IMAGES WITH PHOTOGRAMMETRIC DTM AND LIDAR

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.802-813

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann, Gerhard Karl Lieb

443-461

MERJENJE MALIH ALPSKIH LEDENIKOV: PRIMERI IZ SLOVENIJE IN AVSTRIJE (in Slovene)

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.443-461

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann, Gerhard Karl Lieb

462-481

MEASUREMENTS OF SMALL ALPINE GLACIERS: EXAMPLES FROM SLOVENIA AND AUSTRIA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.462-481

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

389-402

TEORETIČNA GOSTOTA LIDARSKIH TOČK ZA TOPOGRAFSKO KARTIRANJE V NAJVEČJIH MERILIH (in Slovene)

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.389-402

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

403-416

THEORETICAL LIDAR POINT DENSITY FOR TOPOGRAPHIC MAPPING IN THE LARGEST SCALES

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.403-416

Mihaela Triglav Čekada

181-194

AERIAL LASER SCANNING AND REAL ESTATE DATABASES

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.181-194

Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk, Blaž Barborič

209-216

REAL ESTATE DATABASES AND THE NEW COORDINATE SYSTEM IN RELATION TO THE INSPIRE DIRECTIVE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.209-216

Mihaela Triglav Čekada, Matej Gabrovec

ZGODOVINA GEODETSKIH MERITEV NA TRIGLAVSKEM LEDENIKU (in Slovene)

Mihaela Triglav Čekada, Erik Štrumbelj, Alen Jakovac

TEST UPORABNOSTI INTERAKTIVNE METODE ORIENTACIJE NA PRIMERU POSNETKOV TRIGLAVSKEGA LEDENIKA (in Slovene)

Mihaela Triglav Čekada

TEST UPORABNOSTI FOTOKLINOMETRIJE ZA MONOSLIKOVNO RESTITUCIJO (in Slovene)

Mihaela Triglav Čekada

UPORABA KLINOMETRIJE ZA IZDELAVO DIGITALNIH MODELOV RELIEFOV PLANETOV (in Slovene)

Matjaž Grilc, Ema Pogorelčnik, Mihaela Triglav Čekada, Borut Pegan Žvokelj

ŽVOKELJ - VZPOSTAVITEV KATASTRA STAVB - REGISTRSKI PODATKI (in Slovene)

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC