naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1967/3-4 (Vol. 11/3-4)

 • Vsebina
 • 1. Razgovor z direktorjem Geodetskega zavoda SRS Ljubljana ............................ 1
 • 2. Zapisnik 10. redne seje sekretariata Zveze GIG Slovenije .............................. 3
 • 3. Zapisnik 11. redne seje sekretariata Zveze GIG Slovenije .............................. 5
 • 4. Skupščina Zveze GIG Slovenije................................................. 7
 • 5. Srečko Bernik: Poročilo s posvetovanja o snemanju in evidenci podzemnih komunalnih napeljav v Splitu ........................................................... 9
 • 6. Marjan Jenko: Sprememba učnega načrta na geodetsko-komunalnem oddelku FAGG ....... 10
 • 7. Dragan Krajnc: Profil in področje dela geodetsko-komunalnega inženirja ................. 13
 • 8. Prof. Alojz Podpečan: Lenin – utemeljitelj kartografije v ZSSR ......................... 17
 • 9. Karel Zupan: Razvoj avtomatizacije na Geodetskem zavodu SRS ........................ 20
 • 10. Tomaž Banovec: Turistična karta Ljubljane ....................................... 22
 • 11. Marjan Smrekar: Ogled kartografsko-reprodukcijskih del v Čehoslovaški ................. 23
 • 12. Informacije
 • a) Odbor izvršnega sveta je razpravljal o osnutkih geodetskih zakonov .................. 25
 • b) Izdane je uredba o izdelavi izmeritve in zemljiškega katastra ter njunem vzdrževanju ..... 25
 • c) SR Srbija je sprejela zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru ................. 25
 • č) Seja komisije za geodetsko dejavnost pri gospodarski zbornici SRS ................... 26
 • d) Sestanek pri Geodetski upravi SRS o problematiki geodetskega šolstva ............... 26
 • e) Občni zbor društva geodetskih inženirjev in geometrov Ljubljana .................... 26
 • f) Izvršni svet skupščine SR Slovenije je razpravljal o osnutkih geodetskih zakonov ......... 27
 • 13. Statut Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Slovenije ........................... 28

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC