naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1969/4 (Vol. 13/4)

 • Vsebina
 • 1. Odgovora direktorjev Geodetske uprave SRS in Geodetskega zavoda SRS o obisku na Švedskem.............................................................. 1
 • 2. Posvetovanje o inventarizaciji prostora v Mariboru .................................. 3
 • 3. Delo sekretariata Zveze GIG Slovenije ........................................... 8
 • 4. Občni zbor Društva GIG Maribor ............................................... 9
 • 5. Redna Skupščina Zveze GIG Slovenije ........................................... 11
 • 6. Občni zbor Društva GIG Ljubljana .............................................. 12
 • 7. Kaj pravijo o urbanskem atlasu Jesenic koristniki in izdelovalci atlasa .................... 14
 • 8. Branko Korošec: Karata arheoloških spomenikov I. kategorije v SR Sloveniji ............... 17
 • 9. Ivan Golorej: Geodetske prireditve ob 20-letnici Nemške demokratične republike .......... 19
 • 10. Ivan Golorej: Fotogrametrični tedni v Karlsruhe v zvezni republiki Nemčiji ................ 22
 • 11. Janez Kobilica: Geodetski obisk v Szekesfehervaru ................................. 26
 • 12. Matija Klarič: Geodetska dejavnost v ZDA ........................................ 29
 • 13. Stanko Majcen: Vtisi s Češkoslovaške ........................................... 32
 • 14. Ivan Gaber: V spomin Juriju Adamu ............................................ 35
 • 15. Novi predpisi:
 • - Pravilnik o metodah in načinu dela pri izmeritvi podzemnih inštalacij in objektov ......... 36
 • - Pravilnik o katastrski klasifikaciji in bonitiranju zemljišč ............................ 37
 • - Pravilnik o razgrnitvi podatkov izmeritve in katastrske klasifikacije zemljišč .............. 38
 • 16. Informacije:
 • - Novi direktor geodetske uprave SRS .......................................... 39
 • - Poslovno sodelovanje geodetskih delovnih organizacij Jugoslavije .................... 39
 • - Posvetovanje ''Jugoslovanski prostor in mesta 2000'' .............................. 39
 • - Vojaški geografski inštitut slavi 25-letnico ...................................... 40
 • - Pregled geodetskih akcij in manifestacij v socialističnih državah v letu 1970 ............. 40
 • - Uporaba elektronskega računalnika v geodetski službi ............................. 41
 • - Konferenca mest Jugoslavije in mehanografska obdelava podatkov zemljiškega katastra .... 42
 • - III. Mednarodna izložba geodezije ............................................ 42
 • - Razstava Kernovih inštrumentov ............................................. 42
 • - V Avstriji so pričeli z naložitvijo mejnega katastra ................................ 43
 • - Kontrola izdelanih načrtov in kart na Madžarskem ................................ 43
 • - Gauss se je zmotil ....................................................... 43
 • 17. Obvestila: Obvestilo kolektivnim članom Biltena ................................... 43
 • 18. Novoletne čestitke

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC