naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1954/4 (Vol. 2/4)

 • Vsebina
 • Ob zaključku letnika - /Uredništvo/................................................. 1
 • Obvestilo članom o občnem zboru društva ........................................... 2
 • I. Organizacijsko delo:
 • Poročilo predsednika /A. Košir/................................................ 4
 • Poročilo tajnika /G. Brüfach/ ................................................. 13
 • Blagajniško poročilo ....................................................... 18
 • Predračun za leto 1955 ..................................................... 20
 • II. Strokovno delo in problematika:
 • Trnovec Revizija katastra v LR Sloveniji........................................ 21
 • Gatnik Stanje katastra v goriškem okraju ..................................... 26
 • ing. Makarovič Metode dela katastrskih novih izmer v Franciji........................ 31
 • Klarič Izmera mest v Sloveniji ............................................ 38
 • ing. Rudl Triangulacija v LRS – perspektivni plan.................................. 47
 • Zadnik Kratek referat o šolstvu............................................ 61
 • III. Plenumi in sklepi:
 • Plenum Geodetskega društva LRS 7. II. 1955...................................... 67
 • Plenum geodetskih strokovnjakov v Novem Sadu .................................. 70
 • Sklepi s plenuma v Novem Sadu............................................... 72
 • IV. Vesti:
 • Pregled strokovnih predavanj 1954 – 1955....................................... 79
 • Slovo od zaslužnih strokovnih uslužbencev ...................................... 80

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC