naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1977/1 (Vol. 21/1)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem ............................................................ 3
 • Geodetski dan v Velenju (Vlado Kolman) ............................................ 9
 • Glavne naloge geodetske službe pri izvajanju družbenih planov SR Slovenije (Miro Črnivec, Tomaž Banovec, Milan Naprudnik) ..................................... 11
 • Splošna načela modernizacije vzdrževanja zemljiškega katastra (Zorko Ukmar) ................ 19
 • Uporaba elektrooptičnih razdaljemerov pri geodetskih delih (Boris Kren) .................... 24
 • Zemljiški kataster – modernizacija pisarniških del (Alojz Pucelj) ........................... 27
 • Racionalizacija sprejemanja vlog in izdaje odločb pri vzdrževanju katastrskih evidenc (Vlado Kolman) .............................................................. 30
 • Kataster komunalnih naprav – ocena in izkušnje dosedanjega dela ter naloge geodetske službe na tem področju (Srečko Naraks) ................................................. 33
 • Naloge v zvezi z izvajanjem predpisov o katastru komunalnih naprav (Stanko Majcen, Gojmir Mlakar) .................................................. 37
 • Izdelava in problematika zbirnega katastra komunalnih naprav v Velenju (Ivan Gaber) .......... 45
 • Kataster komunalnih naprav delovnih organizacij (Albert Jarh) ........................... 48
 • Tekoče evidentiranje in vzdrževanje katastra delovnih organizacij na območju Celja (Franjo Vuk) .. 51
 • Zapiski iz razprav o podanih referatih na geodetskem dnevu v Velenju ...................... 54
 • Priporočila z Geodetskega dne v Velenju ........................................... 64
 • Izvlečki .................................................................... 67

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC