naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1977/2 (Vol. 21/2)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem ........................................................... 77
 • Sodelovanje med republikami in pokrajinama na geodetskem področju (Stanko Majcen) ........ 79
 • Še o razvojnem konceptu visokošolskega študija geodezije (Stanko Majcen) .................. 81
 • Zaključki simpozija o osnovnih geodetskih delih v Jugoslaviji 23. in 24. septembra 1976 v Hercegnovem (Vlado Kolman) .................................................. 83
 • Raziskava stabilnosti nivelmanskih reperjev Ljubljanske nivelmanske mreže (Florijan Vodopivec) .. 84
 • Uporaba kartografije v občini Žalec (Franc Gajšek) .................................... 99
 • Aerotriangulacija neodvisnih modelov (Jure Beseničar) ................................ 101
 • Karta mesta Ljubljane (Vili Kos) ................................................. 103
 • Nova karta v založbi planinske zveze Slovenije (Vili Kos) ................................ 105
 • Simpozij Sodobni aspekti fotogrametrije v Ljubljani (Dušan Mravlje) ...................... 106
 • Pregled kartografske dejavnosti v I. tromesečju leta 1977 (Peter Svetik) .................... 107
 • Od Göttingena do Zagorice (življenje in delo Jurija Vege) (Franz Allmer) .................... 110
 • Geodetski informativni dnevi na Dunaju (Zvonimir Gorjup) ............................. 114
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov (Peter Svetik) ........................ 116
 • Statut Zveze geodetov Slovenije ................................................. 121
 • In memoriam Mirko Lorber (Rihard Bobinšak) ....................................... 131
 • Viljemu Rozmanu v spomin (Gojmir Mlakar) ........................................ 132
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 133
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 139
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 144
 • Obvestila, razpisi, popravki ..................................................... 156
 • Izvlečki ................................................................... 159

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC