naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1979/2 (Vol. 23/2)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem ........................................................... 79
 • 14. april – dan inženirjev in tehnikov (prevedel Vlado Kolman) ........................... 81
 • Inženirji in tehniki v ustvarjanju družbene samozaščite – Subotica 1978 (prevedel Vlado Kolman) .. 82
 • Zemljiška knjiga in zemljiški kataster – enotna evidenca (Gojmir Mlakar) .................... 87
 • Zasedanje komisije št. 3 na Dunaju (Teobald Belec) .................................... 91
 • Empirično-grafična relativna orientacija z grafično določitvijo dχ' in dχ'' na avtografu brez baznih komponent by, bz (Wild A6, A7) (Pavle Zupančič) ................................ 94
 • Realna natančnost grafičnega vklapljanja katastrske informacije v TTN/5 (Matjaž Kos) ......... 103
 • Sodelovanje geodetske dejavnosti pri gradnji slovenskega plinovoda (Ahmed Kalač, Zdravko Bratoš) ............................................................. 107
 • Analiza natančnosti koordinat dobljenih z digitalno relativno orientacijo (Jurij Hudnik) ......... 114
 • Rezultat natančnosti aerotriangulacije neodvisnih modelov v dvoletnem operativnem delu (Marta Flegar) .............................................................. 117
 • Atlas sveta v založbi Mladinske knjige (Vili Kos) ...................................... 120
 • Slovesnost ob 35-letnici geodetske službe v SR Sloveniji: V Slovenj Gradcu in Mariboru (Peter Svetik) .............................................................. 124
 • Karte publikacijskih meril občin (Peter Svetik)....................................... 133
 • Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ............................................. 138
 • Novi predpisi, raziskave, knjige , publikacije ........................................ 141
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in dela Zveze GIG Jugoslavije ........................... 144
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 156

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC