naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1980/4 (Vol. 24/4)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 255
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • 13. geodetski dan – slavnostni del
 • - Vloga in pomen zemljiškega katastra (Milan Naprudnik) ........................... 261
 • - Zemljiški kataster kot osnova za oblikovanje baze podatkov o zemljiščih (Tomaž Banovec) .. 263
 • - Zemljiški kataster in družbeno potrebne evidence (Peter Svetik) .................... 270
 • - Povezava zemljiškega katastra za drugimi evidencami (Janez Kobilica) ................ 279
 • - Pomen in vloga zemljiškega katastra v občinskih planih ( Franc Jenič) ................. 283
 • - Pomen zemljiškokatastrskih podatkov pri urejanju kmetijskih zemljišč (Franci Šala) ....... 286
 • - Pomen zemljiškokatastrskih podatkov pri urbanističnem urejanju v občini (Anton Prosen) .. 288
 • - Vpliv obdavčenja po katastrskem dohodku na zemljiško politiko (Ivanka Us) ............ 291
 • - Ocena zemljiško katastrskih podatkov s stališča urejanja gozdov (Milan Juvančič) ........ 295
 • - Katastrska klasifikacija in vrednotenje zemljišč (Mateja Platovšek) ................... 298
 • - Možnosti za ustanovitev nove evidence nepremičnin (Gojmir Mlakar) ................ 303
 • - Stvarnopravne pravice in nosilci teh pravic, kakor jih obravnavamo v zemljiškem katastru (Vlado Kolman) ........................................................ 316
 • - O možnostih sistematičnega vzdrževanja zemljiškega katastra glede na stanje operata, predpise in kadre (Zmago Čermelj) .......................................... 319
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 326
 • PREGLED GRADIVA, OBJAVLJENEGA V LETU 1980 PO AVTORJIH .......................... 329
 • IZVLEČKI .................................................................. 333

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC