naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1981/3 (Vol. 25/3)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 141
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Problematika o medrepubliško-pokrajinskem sodelovanju na področju geodetske dejavnosti s predlogi za spremembo oblike sodelovanja (Milan Naprudnik) ............. 142
 • - Računalniško senčenje reliefa Slovenije (Andrej Bilc, Andrej Brvar, Darko Tanko) ......... 144
 • - Prostorska izmera spomeniških zgradb (Dušan Mravlje) ........................... 150
 • - Izdelava in pomen pregledne karte SR Slovenije v merilu 1 : 250.000 (Branko Rojc) ....... 155
 • - Gospodarjenje s prostorom in nastajanje novih planskih dokumentov v občini Krško (Franc Jenič) .......................................................... 161
 • - Geodetska terminologija ................................................. 165
 • - Predlog strokovnih izrazov – področje daljinskega zaznavanja (Tomaž Banovec) ......... 166
 • - Predlog strokovnih izrazov – področje kartografije (Jože Rotar) ..................... 170
 • - Nove merilne metode (Teobald Belec) ....................................... 172
 • - Mejni ugotovitveni postopek in urejanje mej v sodnem postopku (Stanko Pristovnik) ..... 174
 • - Geometrično središče Slovenije – GEOSS (Peter Svetik) ........................... 178
 • - Inž. Herman Potočnik leta 1929: Proučevanje zemeljske površine iz vesolja (Sandi Sitar) ... 182
 • - Strokovna ekskurzija na razstavo ob XVI. mednarodnem kongresu geodetov v Montreuxu
 • - v dneh od 12. 8. do 16. 8. 1981 (Darko Marušič) ................................ 184
 • - XVI. Mednarodni kongres geodetov, Montreux, od 9. do 18. 8. 1981 (Ivan Golorej) ....... 185
 • - Pregled zveznih, republiških in občinskih predpisov (Peter Svetik) ................... 187
 • - Pregled kartografske dejavnosti v drugem polletju 1980 in prvem polletju 1981 (Jože Rotar) ........................................................... 195
 • - In memoriam (Jože Rotar) ................................................ 197
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE .................................... 198
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 201
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 203
 • IZVLEČKI .................................................................. 207

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC