naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1982/4 (Vol. 26/4)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 181
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • 15. geodetski dan – slavnostni del ............................................... 182
 • - Knjižne pravice in kritična obravnava zemljiškoknjižnih načel glede na sistem enotne evidence nepremičnin – dopolnitev referata, ki je bil objavljen v GV 26(1982)3 (Marjan Bele) .......................................................... 190
 • - Neusklajenost podatkov med zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo ter potrebe in možnosti za uskladitev (Magda Rehar) ....................................... 193
 • - Problematika knjiženja podatkov v zemljiški knjigi in možnosti izboljšave (Meta Kastelec) .. 197
 • - Otvoritev moderniziranega načina poslovanja zemljiškega katastra na Geodetski upravi občin Celje in Laško (Gojmir Mlakar) ......................................... 201
 • - Grafična registracija mej območij posebnih režimov uporabe (Božo Demšar) ........... 204
 • - Pregled raziskav, ki jih je v letu 1981 izvajal Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FAGG, Ljubljana; v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije (Dušan Mravlje, Albina Pregl, Branko Rojc) .......................................................... 206
 • - Avstrijsko-nemški ''Geodetski dan'' na Dunaju (Žiga Drinovc, Janez Kifnar) ............. 208
 • - Poročilo o obisku na državni upravi za zemljišča in kartografijo LR Madžarske, Budimpešta 14. in 15. junij 1982 (Milan Naprudnik, Rozika Sraka) .................... 211
 • - III. mednarodno posvetovanje o merjenju deformacij z geodetskimi metodami, Budimpešta od 25. do 27. avgusta 1982 (Franc Černe) ............................ 216
 • - In memoriam .......................................................... 218
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE .................................... 222
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 224
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 227
 • PREGLED GRADIVA, OBJAVLJENEGA V LETU 1982 PO AVTORJIH .......................... 229
 • IZVLEČKI .................................................................. 231

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC