naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1987/3 (Vol. 31/3)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 223
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Slovensko narodnostno ozemlje na tujih vojaških kartah 1938-1945 – 2.del (Branko Korošec) ....................................................... 225
 • - Dodatni komentar k članku Branka Korošca (dr. Branko Rojc) ....................... 239
 • - Obnova zemljiškega katastra (Matija Klarič) .................................... 241
 • - Obnavljanje izgubljenih, uničenih ali odjenih mejnih znamenj, ki so bila v upravnem postopku dokončno določena (Vlado Kolman) .................................. 247
 • - Zemljiški kataster – evidentiranje sodno urejenih mej (Stanko Pristovnik) .............. 250
 • - O prostorskih evidencah in tematski kartografiji v vzhodni Evropi (dr. Milan Naprudnik) ... 253
 • - Fotogrametrični center za strojno metrologijo (dr. Jure Beseničar) ................... 257
 • - Geografsko-informacijski sistem – GIS (Andreja Gruden) .......................... 265
 • - Posvetovanje: Osnovna geodetska dela in oprema za njihovo izvajanje (Božena Lipej) ..... 269
 • - Delovni seminar: Uporaba metod satelitske teledetekcije za potrebe kmetijske statistike (Božena Lipej) ......................................................... 270
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI
 • - Nagrada vstaje slovenskega naroda .......................................... 273
 • - Novosti s področja kartografske dejavnosti Geodetskega zavoda SRS ................. 274
 • - Novosti s področja kartografske dejavnosti Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo ....... 278
 • - Ogled Karavanškega predora .............................................. 281
 • - Izobraževalni dan Dolenjskega geodetskega društva ............................. 286
 • - Priprava zakona o registru prostorskih enot .................................... 287
 • - Četrto redno mednarodno srečanje predstavnikov geodetskih upravnih organov ........ 288
 • - Geodetsko posvetovanje v Celovcu .......................................... 289
 • - Načrti Ljubljane in njena podoba od 17. stoletja do danes ......................... 290
 • - 160 let Mapnega arhiva v Ljubljani .......................................... 291
 • - Geometrično središče Evrope .............................................. 293
 • - Različni pogledi pri uvajanju enotne evidence nepremičnin (EEN) v Jugoslaviji ........... 295
 • PREDSTAVLJAMO VAM ..
 • - Geodetski priročnik – inštrumenti ........................................... 298
 • - Izmenjava strokovnih revij ................................................ 298
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE
 • - Izvlečki iz zapisnikov ..................................................... 300
 • - Posvetovanja .......................................................... 301
 • IZVLEČKI .................................................................. 303

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC