naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij

Continuous built-up areas as a measure for delineation of urban settlements

Author(s):

Samo Drobne, Tadej Žaucer, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.069-102

Citation:

Samo Drobne, Tadej Žaucer, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek (2014). strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij. | Continuous built-up areas as a measure for delineation of urban settlements. Geodetski vestnik, 58 (1), 69-102. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.069-102

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC