naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Varovanje pravic na nepremičninah ter smotrna raba zemljišč ob navzkrižnih zasebnih in javnih interesih – nemški pristop

Safeguarding real property rights and rational use by conflicting private and public interests – the German approach

Author(s):

Joachim Thomas

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.517-534

Citation:

Joachim Thomas (2014). Varovanje pravic na nepremičninah ter smotrna raba zemljišč ob navzkrižnih zasebnih in javnih interesih – nemški pristop. | Safeguarding real property rights and rational use by conflicting private and public interests – the German approach. Geodetski vestnik, 58 (3), 517-534. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.517-534

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC