naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določanje lastnosti poravnav objektov na podlagi novih mer z uporabo algoritma odločitvenih dreves C4.5

Characterisation of building alignments with new measures using C4.5 decision tree algorithm

Author(s):

Sinan Cetinkaya, Melih Basaraner

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.552-567

Citation:

Sinan Cetinkaya, Melih Basaraner (2014). Določanje lastnosti poravnav objektov na podlagi novih mer z uporabo algoritma odločitvenih dreves C4.5. | Characterisation of building alignments with new measures using C4.5 decision tree algorithm. Geodetski vestnik, 58 (3), 552-567. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.552-567

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC