naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza tržnih območij treh letališč v zgornjejadranski regiji

Analysis of Catchment Areas of Three Airports in the Upper Adriatic Region

Author(s):

Dejan Paliska, Samo Drobne, Giuseppe Borruso, Massimo Gardina, Daša Fabjan

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.028-041

Citation:

Dejan Paliska, Samo Drobne, Giuseppe Borruso, Massimo Gardina, Daša Fabjan (2015). Analiza tržnih območij treh letališč v zgornjejadranski regiji. | Analysis of Catchment Areas of Three Airports in the Upper Adriatic Region. Geodetski vestnik, 59 (1), 28-41. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.028-041

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC