naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Multikriterijska analiza kot metoda za opredeljevanje srednje velikih mest: primer osrednje Srbije

Multiple-Criteria Analysis as a Method for Defining Medium-Sized Cities: the Example of Central Serbia

Author(s):

Zora Živanović, Branka Tošić, Marko Krevs

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.102-115

Citation:

Zora Živanović, Branka Tošić, Marko Krevs (2015). Multikriterijska analiza kot metoda za opredeljevanje srednje velikih mest: primer osrednje Srbije. | Multiple-Criteria Analysis as a Method for Defining Medium-Sized Cities: the Example of Central Serbia. Geodetski vestnik, 59 (1), 102-115. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.102-115

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC