naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Modeliranje odziva stebra mosta na poskusno obremenitev z uporabo metode podprostora

Modelling Behaviour of Bridge Pylon for Test Load Using Subspace Method

Author(s):

Branko Milovanović, Stevan Marošan, Marko Pejić, Milutin Pejović

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.116-134

Citation:

Branko Milovanović, Stevan Marošan, Marko Pejić, Milutin Pejović (2015). Modeliranje odziva stebra mosta na poskusno obremenitev z uporabo metode podprostora. | Modelling Behaviour of Bridge Pylon for Test Load Using Subspace Method. Geodetski vestnik, 59 (1), 116-134. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.116-134

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC