naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč – metodološki poskus

Determination of prime agricultural land conservation areas – a methodological attempt

Author(s):

Nadja Penko Seidl, Mojca Golobič

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.275-288

Citation:

Nadja Penko Seidl, Mojca Golobič (2015). Določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč – metodološki poskus. | Determination of prime agricultural land conservation areas – a methodological attempt. Geodetski vestnik, 59 (2), 275-288. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.275-288

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC