naslovnica

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ponesrečena izstrelitev satelitov Galileo in vesoljski odpadki

Recent Galileo launch failure in the light of space debris

Author(s):

Polona Pavlovčič Prešeren, Helena Harej, Miran Kuhar

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.473-485

Citation:

Polona Pavlovčič Prešeren, Helena Harej, Miran Kuhar (2015). Ponesrečena izstrelitev satelitov Galileo in vesoljski odpadki. | Recent Galileo launch failure in the light of space debris. Geodetski vestnik, 59 (3), 473-485. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.473-485

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC