naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1979/4 (Vol. 23/4)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 261
 • Slavnostni del 12. geodetskega dneva na Bledu ...................................... 263
 • ROTE in EHIŠ iz različnih zornih kotov (Peter Svetik) ................................... 271
 • Planiranje in uporaba ROTE v planiranju (Tomaž Banovec) .............................. 276
 • Predpisi o ROTE in EHIŠ (Aleš Seliškar) ............................................ 280
 • Geodetske evidence in statistika (Mimi Žvan) ....................................... 286
 • Uporaba ROTE v kartografiji (Jože Rotar) ........................................... 291
 • Praktični pristop nastavitve ROTE v Logatcu (Vinko Urbas) .............................. 295
 • Uporaba ROTE v statistični službi (Božena Mauri) .................................... 297
 • Sočasnost planiranja in ROTE (Franc Jenič) ......................................... 299
 • Načrtovanje in izvajanje obrambnih priprav na osnovi ROTE in EHIŠ (Lado Goričan) ........... 301
 • ROTE občine Domžale (Zmago Čermelj) ........................................... 302
 • Prednosti povezave ROTE in EHIŠ z drugimi evidencami, dosedanje izkušnje v občini
 • Maribor in predlogi za nadaljnje sistemske povezave ( Janez Kobilica) ..................... 304
 • Računalniška kartografija (Anton Kralj) ............................................ 313
 • Register teritorialnih enot – možnost vzpostavitve informacijskega sistema (dr. Jure Beseničar) .. 316
 • Možnost nadgraditve ROTE z novimi prostorskimi podatki na osnovi fotointerpretacije (Andrej Bilc) ............................................................... 324
 • Register stavb in stanovanj in ROTE (Boris Bregant) ................................... 328
 • Ocena možnosti avtomatizacije podatkov ROTE in EHIŠ ter njihove povezave z ostalimi
 • Računalniško vodenimi podatkovnimi bankami na ravni občine (Marjan Gubenšek, Vlado Krušič, Srečko Naraks) ................................................... 329
 • Prostorski katastrski operat (PKO) in ROTE (Ivan Gaber, Anton Lesar) ...................... 332
 • Pregled gradiva, objavljenega v letu 1979 po avtorjih ................................. 334
 • Izvlečki ................................................................... 337

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC