naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1992/4 (Vol. 36/4)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION 293
 • Božo Demšar: UREDITEV DRŽAVNE MEJE SLOVENIJE S HRVAŠKO 293
 • Božo Demšar: REGULARISATION OF INTERNATIONAL BOUNDARY LINE BETWEEN SLOVENIA AND CROATIA 298
 • Tomaž SISTEM ZA IZDELAVO DIGITALNEGA ORTOFOTA NA PC
 • Gvozdanović: SYSTEM FOR ELABORATION OF DIGITAL ORTOPHOTO ON PC 304
 • Matjaž Hribar: DOSEŽKI NA PODROČJU PROSTORSKE INFORMATIKE
 • ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF SPATIAL INFORMATICS 308
 • Ana Tretjak et al: UPORABA SATELITSKO PRIDOBLJENIH PODATKOV ZA POTREBE
 • OCENJEVANJA RABE TAL IN AGROSTATISTIKE – PRIMER KRANJSKO-SORŠKEGA POLJA APPLICATION OF SATELLITE SCANNED DATA FOR LAND USE
 • ESTIMATIONS AND NEEDS OF AGROSTATISTICS – KRANJSKO-SORŠKO
 • POLJE CASE STUDY 312
 • Janez Oven: FOTOGRAMETRIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA PHOTOGRAMMETRY AND CULTURAL HERITAGE 319
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS 325
 • Stanko Majcen: GEODETSKA SLUŽBA V NOVEM PRAVNEM SISTEMU SURVEYING SERVICE IN THE NEW LEGAL SYSTEM 325
 • Darko Tanko: GEODEZIJA IN TRŽNOST SURVEYING AND MARKETING 327
 • Miroslav Črnivec: ORGANIZACIJA IZVAJANJA GEODETSKIH DEL – ODZIV NA ROGAŠKO SLATINO 1992 SURVEYING WORKS PERFORMANCE ORGANIZATION – A RESPONSE TO ROGAŠKA SLATINA 1992 328
 • Imrich LATINIZIRANJE ZEMLJEPISNIH IMEN V KARTOGRAFSKI PRAKSI Horňanský: LATINIZATION OG GEOGRAPHICAL NAMES IN CARTOGRAPHIC PRAXIS 330
 • Božo Demšar: VKLJUČITEV GEODETSKE SLUŽBE V EVROPO INCLUSION OF THE SURVEYING SERVICE INTO EUROPE 333
 • Božena Lipej: ZAHVALA THANKS 334
 • TEHNOLOŠKI DOSEŽKI TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS 335
 • Boštjan Grčar: GPS-MERITVE GOLDEN GATA
 • GPS SURVEYING THE GOLDEN GATE 335
 • STROKOVNI TISK TECHNICAL LITERATURE 336
 • Karolina Koračin: TIPOLOGIJA IN ANALIZA KMEČKIH GOSPODARSTEV TYPOLOGY AND ANALYSIS OF RURAL HUSBANDRIES 336
 • DRUŠTVENE IN OSTALE NOVICE SOCIETY'S AND OTHER NEWS 340
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1992
 • BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1992 349

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC