naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Scientific and professional articles
New developments in the field
Scientific and professional articles
New developments in the field
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia

Božena Lipej

PRVI KONGRES EVROPSKIH GEODETOV (in Slovene)

Božena Lipej

AKTIVNO NA DELOVNEM TEDNU MEDNARODNE ZVEZE GEODETOV V STOCKHOLMU (in Slovene)

Božena Lipej

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE JE OPRAVILA PREDSEDOVANJE STALNEMU KOMITEJU ZA KATASTRE V EVROPSKI UNIJI Z ODLIKO (in Slovene)

Božena Lipej

SLOVENIJA PREDSEDUJE EVROPSKEM NEPREMIČNINSKEM ZDRUŽENJU (in Slovene)

Božena Lipej

UVAJANJE POKRAJIN V SLOVENIJI IN PRENOS GEODETSKIH NALOG V PRISTOJNOST POKRAJIN (in Slovene)

Božena Lipej

GENERALNO ZASEDANJE EUROGEOGRAPHICSA (in Slovene)

Božena Lipej

STRATEGIJA INFORMACIJSKE DRUŽBE V REPUBLIKI SLOVENIJI (in Slovene)

Božena Lipej

MOŽNOSTI IMPLEMENTACIJE DIREKTIVE INSPIRE V SLOVENIJI (in Slovene)

Božena Lipej

IZBOLJŠAVE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI KATASTROV IN ZEMLJIŠKIH KNJIG - DELAVNICA EUROGEOGRAPHICSA (in Slovene)

Božena Lipej

PLENARNO ZASEDANJE STALNEGA KOMITEJA ZA KATASTRE V EVROPSKI UNIJI (in Slovene)

Božena Lipej

DELOVNI OBISK IZVRŠNEGA DIREKTORJA EUROGEOGRAPHICSA V LJUBLJANI (in Slovene)

Božena Lipej

(NE)POVEZOVANJE OSNOVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENC (in Slovene)

Božena Lipej

UVOD V OTVORITVENO KONFERENCO VZPOSTAVITVE EVROPSKEGA KOORDINATNEGA SISTEMA V SLOVENIJI, 15. MAJ 2007 (in Slovene)

Božena Lipej

RAZGOVOR KMETIJCEV IN PROSTORCEV O RAZVOJU PODEŽELJA S PROF. DR. MAGLOM (in Slovene)

Božena Lipej

SODELOVANJE MED MAKEDONSKO IN SLOVENSKO DRŽAVNO GEODETSKO UPRAVO (in Slovene)

Božena Lipej

BOLONJSKA PRENOVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN POBUDE DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE (in Slovene)

Božena Lipej

ZDRUŽEVANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC (in Slovene)

Božena Lipej

PREGLED PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI GEODETSKE UPRAVE - REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2006 (in Slovene)

Božena Lipej

IZKUŠNJE NIZOZEMSKEGA KADASTRA - PODLAGA ZA NOV ZAKON O ORGANIZACIJSKI ZDRUŽITVI NEPREMIČNINSKIH EVIDENC (in Slovene)

Božena Lipej

PREDSTAVITEV STROKOVNIH PODLAG ZA ORGANIZACIJSKO ZDRUŽEVANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC (in Slovene)

Božena Lipej

DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM REPUBLIKE SLOVENIJE 2007 - 2013 (in Slovene)

Božena Lipej

PRENOVLJENA EVROPSKA STRATEGIJA DELOVANJA GEODETSKIH IN NEPREMIČNINSKIH DRŽAVNIH INSTITUCIJ (in Slovene)

Božena Lipej

AKTIVNOSTI V KATASTRSKI IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNI EKSPERTNI SKUPINI EUROGEOGRAPHICSA (in Slovene)

Božena Lipej

NEKATERA IZHODIŠČA PRI ZDRUŽEVANJU NEPREMIČNINSKIH EVIDENC (ZEMLJIŠKA KNJIGA, ZEMLJIŠKI KATASTER) (in Slovene)

Božena Lipej

PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN - PREGLED OPRAVLJENEGA DELA 2000-2005 (in Slovene)

Božena Lipej

NOVA EVROPSKA NEPREMIČNINSKA INICIATIVA (in Slovene)

Božena Lipej

AKTUALNOSTI V EVROPSKIH NEPREMIČNINSKIH ZDRUŽENJIH (in Slovene)

Božena Lipej

MEMORANDUM O SODELOVANJU MED DRŽAVNIMA GEODETSKIMA UPRAVAMA REPUBLIKE SRBIJE IN SLOVENIJE (in Slovene)

Opinions and suggestions
Editorial
Scientific and professional articles
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC