naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Evidence in stanje gospodarske javne infrastrukture, primer zadrževalnika Vogršček

Records and state of public infrastructure, the case of the Vogršček reservoir

Author(s):

Matjaž Tratnik, Franci Steinman, Silvana Batič, Marina Pintar

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.028-045

Citation:

Matjaž Tratnik, Franci Steinman, Silvana Batič, Marina Pintar (2014). Evidence in stanje gospodarske javne infrastrukture, primer zadrževalnika Vogršček. | Records and state of public infrastructure, the case of the Vogršček reservoir. Geodetski vestnik, 58 (1), 28-45. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.01.028-045

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC