naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1967/1 (Let. 11/1)

 • Vsebina
 • 1. 8. redna seja sekretariata zveze GIG SR Slovenije ................................... 1
 • 2. Poročilo s 3. sestanka Zveze GIG Jugoslavije ....................................... 3
 • 3. Geodetska uprava SRS: Kompleksna evidenca nepremičnin............................ 7
 • 4. Geodetska uprava SRS: Zakona o regionalnem prostorskem planiranju in urbanističnem planiranju sta važna tudi za geodetsko stroko ..................................... 10
 • 5. Anton Lesar, dipl. ing. geod.: Regionalna dokumentacija ............................. 12
 • 6. Ivan Krča, geometer: Pravno uveljavljane novih izmer ............................... 14
 • 7. Peter Šivic, dipl. ing. geod.: Nekaj vtisov z dela v Tunisu ............................. 16
 • 8. Franjo Rudl, univ. prof.: In memoriam dipl. ing. S. Svečnikovu ......................... 21
 • 9. Informacije
 • a) Družbeni plan Slovenije in geodetska dejavnost ................................ 24
 • b) Resolucija o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 in geodetska dejavnost ......... 24
 • c) Sprejet je zakon o financiranju geodetskih del iz pristojnosti federacije od leta 1966 do leta 1970 .......................................................... 25
 • d) Odlok o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije – govori tudi o geodetskih delih ............................................. 25
 • e) Sodelovanje pri Študijsko-analitičnem in znanstveno-raziskovalnem delu med Geodetskim zavodom SRS Ljubljana, Inštitutom za geodezijo on fotogrametrijo pri FAGG Ljubljana in Geodetsko upravo SRS ................................................. 26
 • f) Strokovni izpiti v letu 1966 ................................................ 26
 • g) Nove izpitne komisije za strokovne izpite ..................................... 27
 • h) Strokovno predavanje ................................................... 28
 • i) Spisek diplomantov na geodetsko-komunalnem oddelku FAGG v Ljubljani v letu 1966 .... 30
 • j) Spisek diplomantov geodetskega odseka na Gradbeni tehniški šoli v Ljubljani v letu 1966 .. 30
 • 10. Obvestila uredniškega odbora Biltena
 • a) Pregled izdatkov za Bilten št. 3-4/66 ......................................... 30
 • b) Dohodki od novoletnih čestitk ............................................. 30
 • c) Naročnina za leto 1967 .................................................. 30
 • d) Sodelujte tudi vi v Biltenu ................................................ 30
 • 11. Možnost za delo geodetskih strokovnjakov v nerazvitih državah ....................... 31

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC