naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1976/2 (Let. 20/2)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem ........................................................... 61
 • Naloge in problemi geodetskega šolstva v SR Sloveniji (Pogovor o problematiki geodetskega šolstva)........................................ 63
 • Priprava geodetskih izvršilnih predpisov (Stanko Majcen) ............................... 76
 • Nekaj misli o vzdrževanju aerofotogrametrične katastrske izmere v merilu 1 : 1000 (Božidar Demšar) .......................................... 79
 • Temeljne topografske karte (Jože Rotar) ............................................ 81
 • Prostorske enote in problemi pri vzpostavitvi registra prostorskih enot (Zvonimir D. Berlot)...... 85
 • Raziskovalne naloge Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo, Inštituta Geodetskega zavoda SRS in geodetskega oddelka Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani od leta 1965 do 1975 (Boris Bregant, Branko Rojc, Florijan Vodopivec) ...................... 89
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................... 96
 • Pregled kartografske dejavnosti v Sloveniji (Peter Svetik) ............................... 101
 • Častni član ZG Slovenije tov. Jaka Avšič, general podpolkovnik, praznuje svoj življenjski jubilej (Anton Košir)........................................ 103
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 106
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 110
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 118
 • Obvestila, razpisi, popravki ..................................................... 119
 • Izvlečki ................................................................... 122

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC