naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1978/3 (Let. 22/3)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 159
 • Uporaba rastrov v kartografiji in avtomatizacija pri izdelavi in reprodukciji tematskih kart – predavanje prof. Heupel v Zagrebu (Branko Rojc) .................................... 161
 • Publikacijska karta občine Novo mesto (Vili Kos) ..................................... 164
 • Višji študij kartografije na geodetskem oddelku FAGG v Ljubljani (Branko Rojc) ............... 166
 • Prvo Jugoslovansko posvetovanje o komasaciji zemljišč (Jože Avbelj) ...................... 168
 • Nekaj misli o vegetacijski karti Jugoslavije za območje SR Slovenije ob izidu prvega lista karte (dr. Ivo Puncer) ..................................................... 170
 • Kartografija in delegatsko informiranje (Jože Rotar) ................................... 172
 • Tovariški dan upokojenih geodetov (Jože Senčar) .................................... 175
 • Z ekskurzije diplomantov (Ana Kokalj, Branko Rojc) ................................... 177
 • Izgradnja registra teritorialnih enot SR Slovenije (Boris Bregant) ......................... 180
 • Fotointerpretacijski center (Andrej Bilc) ........................................... 182
 • Lokacijska problematika katastra stavb (Boris Bregant) ................................ 184
 • Računalniška obdelava podatkov za kataster stavb (Jerneja Frlan) ........................ 188
 • Register območij teritorialnih enot – nova geodetska evidenca v Sloveniji (Anton Lesar) ........ 191
 • Prijateljstvo porojeno ob delu ne odpove (GZ SRS) ................................... 193
 • Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ............................................. 196
 • Višji izredni študij geodezije z usmeritvijo zemljiški kataster (geodetski oddelek FAGG) ......... 198
 • Janezu Breskvarju – Žanetu v spomin (Jože Umek in Franc Jenič) ......................... 204
 • Ludviku Vončini v spomin ...................................................... 205
 • Francu Naraločniku v spomin (Anton Tiršek) ........................................ 206
 • Stanku Bohincu v spomin (Emil Gostič) ............................................ 207
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 208
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 213
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 217
 • Popravki .................................................................. 220
 • Izvlečki ................................................................... 221

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC