naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1985/4 (Let. 29/4)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 135
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Dolgoročna izhodišča in pristopi k obnovi zemljiškega katastra (Vlado Kolman) .......... 136
 • - Naloge občinskega geodetskega upravnega organa pri obnovi zemljiškega katastra (Gojmir Mlakar) ........................................................ 140
 • - Tehnologija obnove zemljiškega katastra (Andrej Bilc) ............................ 147
 • - Dileme pri obnovi zemljiškega katastra (Janez Kobilica) ........................... 150
 • - Komasacija – ena izmed oblik obnove zemljiškega katastra (Anton Lesar) .............. 155
 • - Nekatera izhodišča za obnovo zemljiškega katastra (Peter Šivic) ..................... 158
 • - IV. simpozij tehniške besede (Florijan Vodopivec) ............................... 160
 • - Tehniška beseda v geodeziji (Florijan Vodopivec) ................................ 161
 • - Večjezični kartografski terminološki slovar (Branko Rojc) .......................... 163
 • - Sklepi sprejeti na podlagi referatov in razprave IV. simpozija tehniške besede, dne 16. aprila 1985 v Ljubljani ................................................. 166
 • - Trigonometrični nivelman, zamenjava za tehnični nivelman in kot način določanja vertikalnih premikov (Florijan Vodopivec) ..................................... 169
 • - Poizkus analize podatkov iz zbirnega poročila o organizaciji, kadrih in delu občinskih geodetskih uprav za leto 1983 (Gojmir Mlakar) ................................. 176
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE .................................... 190
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 193
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 195
 • PREGLED GRADIVA, OBJAVLJENEGA V LETU 1985 PO AVTORJIH .......................... 210
 • IZVLEČKI .................................................................. 213

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC