naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1987/1 (Let. 31/1)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ......................................................... 5
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Atributi znanosti in kartografije (dr. Paško Lovrić) ................................. 9
 • - Sončne ure (dr. Bogdan Kiler) ............................................... 23
 • - Ocena uporabe vrednosti digitalnih, skaniranih podatkov satelita SPOT (dr. Ana Tretjak, Danijela Šabić) ............................................. 33
 • - Teledetekcija profilov terena (Andrej Bilc) ...................................... 42
 • - Računalniška podpora tehnični evidenci osnovnih sredstev na Železniškem gospodarstvu Ljubljana (Miro Jovanovič) ................................................. 47
 • - Programska oprema za višjo in nižjo geodezijo (Miran Ferlan, Radoš Šumrada) ........... 54
 • - Prevod, povzetek in komentarji k članku ''The collection and statistical interpretation of land use data in Germany'' (Tomaž Banovec) .................................. 56
 • - Zemljemerska in jamomerska šola živosrebrnega rudnika v Idriji na Kranjskem in njeni kartografski izdelki v letih 1724-1780 – priloge (Branko Korošec) ..................... 64
 • - Rihardu Robinšaku in memoriam ............................................ 66
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI
 • - Novosti s področja kartografske dejavnosti Geodetskega zavoda SRS .................. 67
 • - Novosti s področja kartografske dejavnosti Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo ....... 69
 • - 70. Geodetski dan v Nürnbergu – podrobnejša poročila ............................ 71
 • - Geodetski obisk in Celovca in Beljaka ......................................... 77
 • - Geodezija in evidence nepremičnin – komentar ob kongresu, ki so ga imeli jugoslovanski geodeti v Beogradu decembra 1986 .......................................... 78
 • - Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za standardizacijo zemljepisnih imen ...... 80
 • - Naše šolstvo ........................................................... 81
 • SPREMLJAMO RAZVOJ
 • - Sestava delovaje in uporaba tehničnih peres .................................... 87
 • - Možnosti uporabe GPS navigacije v aerofotogrametriji ............................ 94
 • IZ NAŠE PRETEKLOSTI
 • - Geometrično središče Slovenije – spomini na dogodek 29. decembra 1944 .............. 96
 • PREDSTAVLJAMO VAM…
 • - Novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje ..................................... 100
 • - Vabilo v naš strokovni kino ................................................ 105
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE
 • - Anketa Zveze geodetov Slovenije (drugo delno poročilo) .......................... 107
 • - Program dela ZG Slovenije za leto 1987 ....................................... 108
 • - Izvlečki iz zapisnikov ZG Slovenije ........................................... 111
 • IZVLEČKI .................................................................. 113

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC