naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1987/4 (Let. 31/4)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 311
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE....................................................... 315
 • - Razvojna pot in aktualni problemi naših temeljnih geodetskih mrež (Marjan Jenko)....... 315
 • - Vloga in pomen kart v družbenoekonomskem razvoju države (dr. Branko Rojc) .......... 320
 • - Problemi in potrebne raziskave za prezentacije prostorskih informacij (P. F. Dale) ........ 326
 • - Geografski in zemljiški informacijski sistemi (Radoš Šumrada)....................... 332
 • - CAD sistemi proti GIS principu in metodologiji (Radoš Šumrada)..................... 339
 • - ROTE in EHIŠ – evidenci, ki živita (Božena Lipej)................................. 347
 • - Švedski zemljiški podatkovni sistem v primerjavi s stanjem v Sloveniji (Božena Lipej)...... 354
 • - Geodetska dela pri izgradnji jeklarne 2 Jesenice (J. Berce, A. Breznikar, D. Kogoj)......... 360
 • - Ekspertni sistemi v geodeziji (Boris Bregant) ................................... 370
 • - Katalog podatkov iz evidenc o naravnih lastnostih prostora (Majda Dekleva) ............ 374
 • - Evidenca dejanska rabe prostora ( Marijana Černe) .............................. 380
 • - Posvetovanje: Razvojna pot in perspektive geodetske dejavnosti v SR Sloveniji – 20. geodetski dan (Božena Lipej)............................................ 382
 • - Posvetovanje: Planiranje in vrednotenje geodetskih del (Božena Lipej)................ 387
 • - In memoriam .......................................................... 391
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI
 • - Novosti s področja kartografske dejavnosti Geodetskega zavoda SRS ................. 394
 • - Novosti s področja kartografske dejavnosti Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo FAGG.. 395
 • - Okrogla miza – Načrti in karte v turistični kartografiji............................. 397
 • SPREMLJAMO RAZVOJ
 • - HP 25C – Geodetski programi z navodili.................................... 399
 • - HP 28C – Novost med kalkulatorji HP...................................... 405
 • - Poročila o obisku 71. nemškega geodetskega dneva 1987 v Frankfurtu.............. 408
 • - Tematska kartografija in prostor.......................................... 411
 • PREDSTAVLJAMO VAM ..
 • - Pregled domačih strokovnih publikacij..................................... 413
 • - Pregled posvetovanj................................................... 415
 • - Občanov priročnik Domžal.............................................. 418
 • - Višina najvišjega vrha sveta................................................ 418
 • - Nevidno letalo......................................................... 419
 • - Zreče – najmlajše slovensko mesto .......................................... 420
 • - Ureditev evidence geodetskih točk v Republiškem centru geodetske dokumentacije ...... 420
 • - Prodaja kart občin v merilu 1 : 50.000 v Republiškem centru geodetske dokumentacije.... 422
 • - Ustavne spremembe in druga kratka obvestila.................................. 422
 • - ''Slovenski'' vrh na Aljaski ................................................. 424
 • - Imenovanja na FAGG .................................................... 425
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE
 • - Bogatejši Bogenšperk .................................................... 426
 • - 1. pohod slovenskih geodetov na Triglav ...................................... 428
 • - 20. geodetski dan – poročila ............................................... 432
 • - Hej, pojdite tudi vi! ..................................................... 441
 • - Izvlečki iz zapisnikov ..................................................... 443
 • - Pregled gradiva, objavljenega v letu 1987, po avtorjih ............................ 444
 • IZVLEČKI .................................................................. 447

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC