naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1989/1 (Let. 33/1)

 • Vsebina:
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Pomen informacijske revolucije za geodezijo (dr. Jure Beseničar)...................... 1
 • - Društvene novice ......................................................... 5
 • - 1. Landesaufnahme- prva topografska izmera dežel Habsburške monarhije v letih 1764-1787 (Branko Korošec) ................................................ 7
 • - 60 let od uzakonitve numerične katastrske izmere v Jugoslaviji (Matija Klarič) ........... 19
 • - Geodetske podlage za pripravi prostorskih izvedbenih aktov 2 (Božo Demšar) ........... 25
 • - Kataster zgradb – vzpostavitev katastra zgradb (Božo Demšar) ....................... 29
 • - Programski paket Zemljiški kataster 1.4 (Darko Tanko) ............................. 33
 • - Uporaba bližjeslikovne fotogrametrije pri obnovi kulturnih spomenikov (Vasja Bric) ....... 43
 • PREDSTAVLJAMO VAM
 • - Avtomatska obdelava podatkov geodetske službe v občini Murska Sobota .............. 47
 • - Ugotavljanje poškodb gozdov ............................................... 50
 • - Ob 35. letnici Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo pri Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo ................................................. 51
 • - Društvene novice ........................................................ 54
 • - FIRST sistem za upravljanje z bazami zemljiškega katastra .......................... 55
 • - CIPA – XI. mednarodni simpozij ............................................. 56
 • - Poročilo z mednarodnega posvetovanja o inženirski geodeziji ....................... 58
 • - Ljubljančani na Tari ...................................................... 63
 • - Komasacija zemljišta – predstavitev knjige ..................................... 64
 • - 16. kongres mednarodnega združenja za fotogrametijo in daljinsko zaznavanje – ISPRS, Kioto 1988 ............................................................. 65
 • - Novosti s področja kartografske dejavnosti IGF .................................. 69
 • Navodilo za pripravo prispevkov .................................................. 70
 • Opravičilo .................................................................. 71

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC