naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1998/3 (Let. 42/3)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Dušan Petrovič, VZPOSTAVITEV SISTEMA DRŽAVNIH TOPOGRAFSKIH BAZ IN Martin Smodiš: KART V MERILIH 1 : 50 000 IN 1 : 25 000 243
 • Dušan Petrovič, ESTABLISHMENT OF A SYSTEM OF NATIONAL TOPOGRAPHIC Martin Smodiš: DATABASES AND MAPS AT 1 : 50 000 AND 1 : 25 000 SCALES 252
 • Vasja Bric: AVTOMATIZACIJA AEROTRIANGULACIJE IN AEROSNEMANJE AUTOMATION OF AERIAL TRIANGULATION AND AERIAL SURVEYS 262
 • Sergej Čapelnik, HITRO ISKANJE GEOMETRIJSKIH PODATKOV Borut Žalik: RAPIDE SEARCHING OF GEOMETRICAL DATA 269
 • Božo Koler: VIŠINE TOČK V RAZLIČNIH VIŠINSKIH SISTEMIH POINT HEIGHTS IN VARIOUS ELEVATION SYSTEMS 277
 • Miran Kuhar, GPS-VIŠINOMERSTVO Gregor Žele: GPS LEVELLING 286
 • Damjan Kvas: UPORABA GPS-TEHNIKE V GEODETSKI IZMERI THE USE OF GPS TECHNIQUES IN GEODETIC SURVEYS 294
 • Tomaž Petek: TOPOGRAFSKI PODATKI IN GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE TOPOGRAPHIC DATA AND THE SURVEYING AND MAPPING AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 302
 • Tomaž SIMULACIJA POLOŽAJNIH NAPAK VEKTORSKIH PODATKOV Z Podobnikar: METODO MONTE CARLO SIMULATION OF POSITIONAL ERRORS OF VECTOR DATA USING THE MONTE CARLO METHOD 309
 • Dalibor Radovan, NEREŠENI PROBLEMI TOPOGRAFSKO-KATASTRSKEGA SISTEMA Dušan Petrovič: SLOVENIJE UNSOLVED PROBLEMS OF SLOVENIA'S TOPOGRAPHIC- CARTOGRAPHIC SYSTEM 319
 • Martin Smodiš DRŽAVNI TOPOGRAFSKO KATASTRSKI SISTEM NATIONAL TOPOGRAPHIC-CARTOGRAPHIC SYSTEM 326
 • Bojan Stanonik: QUID NUNC – II. DEL QUID NUNC – PART TWO 336
 • Maruška Šubic DILEME TRŽNEGA VREDNOTENA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI Kovač: MARKET REAL-ESTATE VALUATION DILEMMAS IN SLOVENIA 341
 • Staško Vešligaj, OD KARTE DO LOKALNE TOPOGRAFSKE BAZE Katarina Horvat, FROM MAP TO LOCAL TOPOGRAPHIC DATABASE 348 Martin Puhar:
 • REKLAME COMMERCIALS 355
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 373

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC