naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1998/4 (Let. 42/4)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • UVODNIK
 • EDITORIAL 381
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Mojca Kosmatin SODOBNE OBLIKE METRIČNEGA DOKUMENTIRANJA OBJEKTOV Fras et al: KULTURNE DEDIŠČINE 383
 • Mojca Kosmatin CONTEMPORARY METRICAL DOCUMENTATION OF STRUCTURES Fras et al: WHICH ARE PART OF THE CULTURAL HERITAGE 391
 • Dušan Mitrovič: DAVEK NA NEPREMIČNINE V SLOVENIJI PROPERTY TAX IN SLOVENIA 399
 • Franc Ravnihar: ONIX – UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI ONIX – REAL ESTATE MANAGEMENT 410
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Božena Lipej: POSODABLJANJE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC V SLOVENIJI MODERNISATION OF REAL ESTATE RECORDS IN SLOVENIA 415
 • Stanko Majcen: FINANCIRANJE REPUBLIŠKIH PROGRAMOV GEODETSKIH DEL FINANCING OF REPUBLIC PROGRAMMES FOR GEODETIC WORK 421
 • Andrej Pogačnik: NOVE MOŽNOSTI GEODETSKE STROKE – POGLED S PERSPEKTIVE NEGEODETA NEW OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONALS IN GEODESY – AN OUTSIDER'S PERSPECTIVE 429
 • Anton Prosen: UREJANJE ZEMLJIŠČ – POMEMBNO PODROČJE GEODEZIJE LAND DEVELOPMENT – AN IMPORTANT AREA OF GEODESY 435
 • Vincenc Rajšp: GORENJSKA NA PRAVI SPECIALKI SLOVENSKEGA OZEMLJA THE GORENJSKA REGION ON THE FIRST SPECIAL MAP OF THE SLOVENE TERRITORY 440
 • Vlada Republike SKLEPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O POSODOBITVI Slovenije: EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN RESOLUTIONS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE MODERNIZATION OF REAL ESTATE RECORDING 443
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Radoš Šumrada: POROČILO O XXI. KONGRESU FIG'98 REPORT ON THE 21st FIG CONGRESS '98 445
 • Božena Lipej: OBISK MISIJE SVETOVNE BANKE V SLOVENIJI VISIT OF THE WORLD BANK MISSION IN SLOVENIA 449
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU1999 IMPORTANT SYMPOSIA AND CONFERENCES IN 1999 450
 • Jože Brunec: DA SE NA ZNANJE, DA SE NA ZANANJE! KNOW ALL MEN, KNOW ALL MEN! 452
 • Igor Cergolj, DRUGO PRIJATELJSKO ŠPORTNO SREČANJE DOB 98 Miha Muck: SECOND ANNUAL FRIENDLY SPORTS MEET DOB 98 454
 • Nace Perne, LJUBLJANSKO GEODETSKO DRUŠTVO – IZLETI V SEPTEMBRU Marjana Gale: LJUBLJANA GEODETIC SOCIETY – TRIPS IN SEPTEMBER 456
 • Božena Lipej: TELETEKST – GEOGRAFIJA IN GEODEZIJA TELETEXT – GEOGRAPHY AND SURVEYING 460
 • Pavel Zupančič: EMIL GOSTIČ – OSEMDESETLETNIK EMIL GOSTIČ'S SEVENTIETH ANNIVERSARY 460
 • Tomaž Cink: V SPOMIN PRIJATELJU IN SODELAVCU MARIJANU ŠTROZAKU IN MEMORY OF OUR FRIEND AND CO-WORKER, MARIJAN ŠTROZAK 462
 • Zveza geodetov VABILO NA 32. GEODETSKI DAN Slovenije INVITATION TO 32TH GEODETIC WORKSOP 465
 • Zveza geodetov PRISTOPNICA ZA VČLANITAV V GEODETSKO DRUŠTVO Slovenije APPLICATION FORM FOR MEMBERSHIP IN THE GEODETIC SOCIETY 466
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1998 (LETNIK 42) BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1998 (VOL. 42) 467
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 472

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC