naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Informacijska podpora gospodarjenju z javnimi površinami v urbanem okolju

Information support for public area management

Avtor(ji):

Tomaž Černe, Marijan Žura, Albin Rakar

Izvleček:

V članku sta pojasnjena pojem gospodarjenja z javnimi površinami in vloga informacijskega sistema v tem procesu. Opredeljene so naloge lokalnih skupnosti na področju gospodarjenja z javnimi površinami in poslovni procesi, s katerimi se te naloge izvajajo. Predstavljeni so diagrami poslovnih procesov in podatkovni model informacijskega sistema. Za opis poslovnih procesov je uporabljena BPMN-notacija. Podatkovni model baze podatkov je predstavljen z diagramom entitetnih tipov. Podane so nekatere usmeritve za uvajanje predlaganega informacijskega sistema v delo občin.

Ključne besede:

javne površine, gospodarjenje z javnimi površinami, poslovni procesi, podatkovni model

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.046-060

Citation:

Tomaž Černe, Marijan Žura, Albin Rakar (2010). Informacijska podpora gospodarjenju z javnimi površinami v urbanem okolju. | Information support for public area management. Geodetski vestnik, 54 (1), 46-60. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.046-060

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC