naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporaba prostorske statistike za določevanje zgostitev prometnih nesreč

Identification of road accident hot spots using spatial statistics

Avtor(ji):

Peter Lipar, Jure Kostanjšek, Marijan Žura

Izvleček:

V prispevku predstavljamo prilagojeno metodo za odkrivanje nevarnih odsekov in krajev, ki temelji na uporabi indeksa Getis-Ord G*. Od klasične metode se razlikuje v tem, da poleg teže nezgod upoštevamo prometne obremenitve na kraju nezgode. Metoda je bila uporabljena na primeru omrežja slovenskih avtocest in hitrih cest. Prikazani so rezultati analiz z upoštevanjem prometnih obremenitev in brez njih oziroma primerjava z metodama določanja gostote jeder in lokalnega Anselin-Moranovega indeksa.

Ključne besede:

cestnoprometne nezgode, črne točke, prostorska statistika

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.061-069

Citation:

Peter Lipar, Jure Kostanjšek, Marijan Žura (2010). Uporaba prostorske statistike za določevanje zgostitev prometnih nesreč. | Identification of road accident hot spots using spatial statistics. Geodetski vestnik, 54 (1), 61-69. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.061-069

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC