naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Zračno lasersko skeniranje in nepremičninske evidence

Aerial laser scanning and real estate databases

Avtor(ji):

Mihaela Triglav Čekada

Izvleček:

Zračno lasersko skeniranje, imenovano tudi lidar (light detection and ranging), lahko uporabimo kot samostojno tehniko snemanja ali v kombinaciji z različnimi tipi snemanj (od klasičnih fotogrametričnih snemanj do hiperspektralnih snemanj). Glavna prednost zračnega laserskega skeniranja pred drugimi tehnikami daljinskega zaznavanja je, dadetajle na reliefu neposredno izmerimo in jih ne pridobimo z naknadno restitucijo iz stereoparov. V članku bomo prikazali možnosti uporabe zračnega laserskega skeniranja za obnovo podatkov različnih nepremičninskih evidenc v Sloveniji. Možnost uporabe zračnega laserskega skeniranja pri ažuriranju katastra stavb in zemljiškega katastra še ni opredeljena v zakonskih in podzakonskih predpisih, ki te evidence opredeljujejo. Zato bomo v članku opredelili minimalne pogoje, na podlagi katerih se bomo lahko odločili, ali bomo zračno lasersko skeniranje lahko uporabili v praksi: potrebna natančnost, višina leta in gostota laserskih točk na enoto površine.

Ključne besede:

zračno lasersko skeniranje, lidar, natančnost, nepremičninske evidence, kataster stavb, zemljiški kataster

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.181-194

Citation:

Mihaela Triglav Čekada (2010). Zračno lasersko skeniranje in nepremičninske evidence. | Aerial laser scanning and real estate databases. Geodetski vestnik, 54 (2), 181-194. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.181-194

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC