naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive inspire

Real estate databases and the new coordinate system in relation to the inspire directive

Avtor(ji):

Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk, Blaž Barborič

Izvleček:

V resoluciji št. 2 zadnjega simpozija EUREF, ki je bil maja 2009 v Firencah, je poudarjen pomen direktive INSPIRE, pri čemer se zlasti opozarja na pomen Evropskega terestričnega referenčnega sistema 1989 (ETRS89) ter Evropskega vertikalnega referenčnega sistema (EVRS) za to direktivo. Mejnik pri njenem uresničevanju v Sloveniji je pričetek meritev za potrebe vzdrževanja zemljiškega katastra v novem državnem koordinatnem sistemu, torej datum 1. 1. 2008. Slediti pa bo morala še druga faza – prehod na vodenje nepremičninskih podatkovnih zbirk v novem državnem koordinatnem sistemu –, ki zahteva transformacijo vseh nepremičninskih podatkovnih zbirk v nov državni koordinatni sistem. Ker so medsebojno povezane, jih moramo obravnavati kot celoto.

Ključne besede:

ETRS, EVRS, INSPIRE, referenčni sistem, transformacija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.209-216

Citation:

Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk, Blaž Barborič (2010). Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive inspire. | Real estate databases and the new coordinate system in relation to the inspire directive. Geodetski vestnik, 54 (2), 209-216. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.209-216

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC