naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Zaščita in ohranjanje vrednosti gospodarske javne infrastrukture

Protection and conservation of the value of public infrastructure

Avtor(ji):

Albin Rakar, Andrej Mesner, Jurij Mlinar, Nikolaj Šarlah, Maruška Šubic Kovač

Izvleček:

V prispevku sta obravnavana sistem zaščite gospodarske javne infrastrukture na sistemski in izvedbeni ravni ter javna infrastruktura kot del premoženja lokalnih skupnosti. S tem v zvezi so posebej obravnavani položaj in vloga katastra gospodarske javne infrastrukture pri zagotavljanju zaščite in varnosti javne infrastrukture, pri obračunavanju realne amortizacije ter vzpostavitvi novih razmerij med lokalno skupnostjo in izvajalci gospodarskih javnih služb.

Ključne besede:

javne gospodarske službe, kataster gospodarske javne infrastrukture, sistem zaščite, premoženje lokalnih skupnosti, preglednost finančnih odnosov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.242-252

Citation:

Albin Rakar, Andrej Mesner, Jurij Mlinar, Nikolaj Šarlah, Maruška Šubic Kovač (2010). Zaščita in ohranjanje vrednosti gospodarske javne infrastrukture. | Protection and conservation of the value of public infrastructure. Geodetski vestnik, 54 (2), 242-252. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.242-252

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC