naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pregled razvoja elektronskih tahimetrov leica geosystems

Overview of development of electronic tachymeters leica geosystems

Avtor(ji):

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Aleš Marjetič, Dušan Kogoj

Izvleček:

Predstavljen je kronološki pregled razvoja tahimetrov, instrumentov za merjenje kotov in dolžin, proizvajalca Leica Geosystems. Proizvajalec ni bil izbran iz komercialnih razlogov ali zaradi promocije njegove merske opreme. Namen članka je prikazati razvojne stopnje tehnologije za zajem osnovnih geodetskih merskih podatkov (kotov in dolžin). Obravnavano podjetje je naslednik podjetja Wild in je ob združevanju z nekaterimi drugimi visokotehnološkimi podjetji prvi dedič zgodovine razvoja vrhunske geodetske merske opreme. Leica je s svojimi tehnološkimi rešitvami postavljala prelomnice v razvoju tahimetrov, ki so jim drugi proizvajalci večinoma le sledili. Pregled sloni na predstavitvi različnih modelov tahimetrov, ki so z leti omogočali vse natančnejše meritve s krajšim časom zajema in visoko stopnjo procesiranja meritev na terenu. Natančno je predstavljen tudi razvoj posameznih sistemov tahimetra za pripravo instrumenta za merjenje, viziranje, čitanje, shranjevanje merskih podatkov ter komunikacijo z zunanjimi procesnimienotami. Poudarek je tudi na združevanju s sodobno tehnologijo satelitskega pozicioniranja, ki je v geodeziji postala že nekakšen standard in prihodnost razvoja.

Ključne besede:

teodolit, razdaljemer, tahimeter, razvoj tehnologije, avtomatizacija geodetskih terestričnih meritev

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.643-660

Citation:

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Aleš Marjetič, Dušan Kogoj (2010). Pregled razvoja elektronskih tahimetrov leica geosystems. | Overview of development of electronic tachymeters leica geosystems. Geodetski vestnik, 54 (4), 643-660. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.643-660

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC