naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporaba strojnega učenja za določitev poplavljenih območij – primer poplav v Selški dolini leta 2007

Application of data mining for determination of flooded areas – Selška valley 2007 floods case study

Avtor(ji):

Peter Lamovec, Krištof Oštir

Izvleček:

V prispevku je obravnavana uporabnost postopkov strojnega učenja pri ugotavljanju poplavljenih območij v zgornjem delu Selške doline, ki jo je 18. 9. 2007 prizadelo hudourniško deževje. Hitro prepoznavanje poplavljenih območij je ključnega pomena za učinkovito reševanje in povračilo škode od zavarovalnic. Pri tem so zelo uporabni satelitskiposnetki, saj omogočajo hitro določitev poplavljenih območij, tudi če so prizadeti zelo veliki predeli. Za prepoznavanje poplavljenih območij v Selški dolini so bile uporabljene tehnike strojnega učenja z različnimi vhodnimi podatki: satelitski posnetek SPOT (multispektralni in pankromatski), indeks NDVI, relief in njegovi izdelki (nadmorska višina, naklon, ukrivljenost), oddaljenost od vodotokov in raba tal. Učni vzorci, ki so bili uporabljeni za oblikovanje modela klasifikacije, so vsebovali 400, 255 oziroma 49 vzorčnih točk.

Ključne besede:

strojno učenje, odločitveno drevo, klasifikacija, satelitski posnetki, poplave

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.661-675

Citation:

Peter Lamovec, Krištof Oštir (2010). Uporaba strojnega učenja za določitev poplavljenih območij – primer poplav v Selški dolini leta 2007. | Application of data mining for determination of flooded areas – Selška valley 2007 floods case study. Geodetski vestnik, 54 (4), 661-675. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.661-675

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC