naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Projekcije prihodnje rabe tal v mestni občini Koper na podlagi modela moland

Projections of future land use in the municipality of Koper based on the moland model

Avtor(ji):

Anton Perpar, Sarah Mubareka, Davor Deranja, Andrej Udovč, Marina Pintar

Izvleček:

Mestna občina (MO) Koper je ena od študij primera v evropskem raziskovalnem projektu PLUREL. Namen projekta je razviti nove strategije in orodja za načrtovanje ter napovedovanje prihodnjih rab prostora. Za MO Koper so bili »preigrani« trije scenariji mogoče prihodnje rabe zemljišč, ki so bili na podlagi številnih kazalcev in trendov prostorsko opredeljeni z modelom MOLAND. Model temelji na prostorski dinamiki, glavna spremenljivka v njem pa je raba zemljišč. Na podlagi različnih scenarijev se z modelom projicirajo spremembe rabe zemljišč v prihodnosti glede na vrsto rabe in sprememba se prostorsko opredeli.

Ključne besede:

scenariji, sprememba rabe zemljišč, modeliranje, varovanje kmetijskih zemljišč, Mestna občina Koper

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.676-690

Citation:

Anton Perpar, Sarah Mubareka, Davor Deranja, Andrej Udovč, Marina Pintar (2010). Projekcije prihodnje rabe tal v mestni občini Koper na podlagi modela moland. | Projections of future land use in the municipality of Koper based on the moland model. Geodetski vestnik, 54 (4), 676-690. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.676-690

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC