naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Prosti standardni spletni servisi OGC za prostorske podatke

Free OGC standardized web services for spatial data

Avtor(ji):

Radoš Šumrada

Izvleček:

V članku je podan pregled in možnosti uporabe prostih spletnih servisov in standardnih vmesnikov za prostorske podatke, ki jih je razvil in jih vzdržuje konzorcij OGC (Open Geospatial Consortium). Poleg kratkega pregleda različnih pristopov in izvedb spletnih servisov so podrobneje predstavljeni najbolj pomembni standardni spletni servisi OpenGIS. Opisane so značilnosti, prednosti in slabosti teh na XML temelječih pristopov za komunikacijo in izmenjavo prostorskih podatkov ter težave, ki se lahko pojavijo pri tovrstnih aplikacijah. Omenjena so glavna področja uporabe prostih spletnih servisov za prostorske podatke na splošno in posebej za geodetsko stroko glede na dostop do porazdeljenih baz podatkov in spletne kartografske predstavitve.

Ključne besede:

prostorski podatki, spletni servisi, pristop OGC, prosti standardi OpenGIS, CS, GCS, W3DS, WCS, WFS, WMS, WPS, WTS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.046-056

Citation:

Radoš Šumrada (2011). Prosti standardni spletni servisi OGC za prostorske podatke. | Free OGC standardized web services for spatial data. Geodetski vestnik, 55 (1), 46-56. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.046-056

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC