naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Medopravilnost na področju spremljanja stanja suš

Interoperability in drought monitoring

Avtor(ji):

Barbara Medved-Cvikl, Andrej Ceglar, Lučka Kajfež Bogataj

Izvleček:

V zadnjih letih je opazen napredek na področju spremljanja procesov v prostoru s sektorskimi sistemi nadzora, pri čemer je zaznati pomanjkanje medopravilnosti prostorskih informacijskih sistemov. V okviru projekta EuroGEOSS je bila vzpostavljena medopravilnost med Centrom za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi (DMCSEE) in Evropskim sušnim portalom (European Drought Observatory – EDO). Pri tem so bila uporabljena odprtokodna orodja in tehnologije OpenGIS.

Ključne besede:

medopravilnost, metapodatki, projekt EuroGEOSS, DMCSEE, suša

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.070-086

Citation:

Barbara Medved-Cvikl, Andrej Ceglar, Lučka Kajfež Bogataj (2011). Medopravilnost na področju spremljanja stanja suš. | Interoperability in drought monitoring. Geodetski vestnik, 55 (1), 70-86. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.01.070-086

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC