naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Novinarsko sporočanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin v Sloveniji

News reporting on the test calculation of real estate value in Slovenia

Avtor(ji):

Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič

Izvleček:

Študija z raziskavo novinarskega sporočanja o projektu poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin v Sloveniji zapolnjuje vrzel pri raziskovanju medijske podobe geodetskega dela in skupnosti. Kvantitativna analiza vsebine in kvalitativna kritična diskurzivna analiza novinarskih prispevkov o tem projektu v petih slovenskih dnevnih časopisih razkrivata prevladujoče negativno stališče glede njegove uspešnosti, saj je bil v skupno skoraj 60 % novinarskih prispevkih označen negativno, pozitivno stališče pa je bilo najti le v približno 12 % prispevkov. Tudi analiza tem kaže, da so časniki poudarjali predvsem negativne plati projekta. Analiza virov potrjuje ključno vlogo uradnih virov, zlasti Geodetske uprave RS (Gurs), nepričakovano pa so se kot vir razmeroma veliko pojavljali »navadni državljani«. Kvalitativna analiza je omogočila natančen vpogled v prevladujočo osnovno trditev o nezadovoljstvu lastnikov z delom Gursa ter v precej redkeje zastopani trditvi o dobro opravljenem delu Gursa ter izvedbi obsežnega in pomembnega projekta. Analiza poimenovanj razkriva, kako so novinarji z uporabo besed s skrajno negativno konotacijo in čustveno zaznamovanimi opisi negativnih izkušenj bralcev konstruirali pomen, ki zmanjšuje ugled Gursa in geodetske skupnosti. Rezultati vzbujajo dvom, ali so bili državljani dobro obveščeni o projektu. Postavlja se tudi vprašanje, ali je bila strategija komuniciranja geodetske skupnosti z mediji dovolj dobro načrtovana in izvajana.

Ključne besede:

novinarstvo, množični mediji, vrednost nepremičnin, poskusni izračun, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.03.530-545

Citation:

Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič (2011). Novinarsko sporočanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin v Sloveniji. | News reporting on the test calculation of real estate value in Slovenia. Geodetski vestnik, 55 (3), 530-545. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.03.530-545

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC