naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Quality check of vertical component using GPS RTK method and laser system

Preverjanje kakovosti vertikalne komponente z uporabo metode GPS RTK in laserskim sistemom

Avtor(ji):

Rinaldo Paar, Mladen Zrinjski, Ante Marendić

Izvleček:

Največja omejitev pri uporabi metode izmere GNNS RTK za običajne geodetske naloge je merska kakovost. V kombinaciji z laserskim sistemom lahko povečamo natančnost določitve višinske komponente metode GNSS RTK na milimetrsko raven. V prispevku je opisano testiranje kombinacije laserskega sistema z opremo GNSS RTK za določitev višin. Testne meritve smo izvedli na kalibracijski bazi Geodetske fakultete v Zagrebu. Višine smo določali na štiri načine: s samostojno metodo GPS RTK v kombinaciji z laserskim sistemom, z metodo GPS RTK s podatki servisa CROPOS v kombinaciji z laserskim sistemom ter z obema metodama GPS RTK (samostojno in s podatki servisa CROPOS) brez uporabe laserskega sistema. Podani so rezultati primerjave vseh metod ter njihove prednosti in slabosti za določitev višinske komponente.

Ključne besede:

GNSS RTK, laserski sistem, vertikalna natančnost, CROPOS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.689-700

Citation:

Rinaldo Paar, Mladen Zrinjski, Ante Marendić (2011). Quality check of vertical component using GPS RTK method and laser system. | Preverjanje kakovosti vertikalne komponente z uporabo metode GPS RTK in laserskim sistemom. Geodetski vestnik, 55 (4), 689-700. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.689-700

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC