naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev nevertikalnosti visokih dimnikov

Determination of the nonverticality of high chimneys

Avtor(ji):

Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj

Izvleček:

V članku je obravnavan praktičen primer uporabe aplikacij sodobnega tahimetra pri določevanju nevertikalnosti visokih industrijskih dimnikov kot alternativa klasičnemu načinu določitve. Opisana je možnost merjenja točk brez uporabe reflektorja, s čimer na obodu dimnika določimo množico točk. Na njihovi podlagi lahko modeliramo dimnik kot pravilno matematično telo v prostoru z uporabo izravnave po metodi najmanjših kvadratov. Nevertikalnost dimnika nato določimo kot odmik glavne osi modeliranega telesa od navpičnice.

Ključne besede:

nevertikalnost dimnika, polarna metoda izmere, modeliranje, rotacijska matrika

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.701-712

Citation:

Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj (2011). Določitev nevertikalnosti visokih dimnikov. | Determination of the nonverticality of high chimneys. Geodetski vestnik, 55 (4), 701-712. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.701-712

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC