naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Principles of the design of urban space that support rail systems from the aspect of urban elements and elements of the relief

Načela za oblikovanje urbanih prostorov, ki podpirajo tirnične sisteme, z vidika urbanih elementov in elementov reliefa

Avtor(ji):

Miloš Kopić, Nađa Kurtović Folić

Izvleček:

Pri multimodalnem pristopu k uravnoteženi zastopanosti oblik javnega in zasebnega prevoza tirnični sistemi prispevajo k rešitvi prometnih težav v modernih mestih. Njihovo uvajanje v urbane enote omogoča urbano transformacijo, ki lahko z racionalno rabo energije, zmanjšanjem hrupa in onesnaženosti zraka, zmanjšanjem prometne gneče, socialno integracijo na javnih mestnih prostorih, funkcionalnostjo urbanih enot in privlačnostjo urbane oblike prispeva k mestu, ki je trajnostno in prijazno za bivanje. Prostorske elemente tirničnih sistemov je mogoče spraviti v ustrezno razmerje z urbanimi elementi in elementi reliefa. Z oblikovanjem odnosov med temi elementi na ravni javnih mestnih prostorov, in sicer na podlagi arhitekturnih načel, je mogoče oblikovati funkcionalne urbane enote posebne oblike in urbane zasnove.Cilj dela je ugotoviti, kako je mogoče spraviti navedene elemente v prostorski odnos, da bi javni mestni prostori, ki vsebujejo tirnične sisteme, prispevali k funkcionalnosti in privlačnosti za bivanje prijazne in trajnostne urbane oblike. Cilj je tudi ugotoviti, kako konfiguracijo terena, z vsemi njenimi elementi, spraviti v proces digitalnega projektiranja urbanih prostorov, ki vsebujejo tirnične sisteme.

Ključne besede:

Urbani prostori, tirnični sistem, trasa, geomorfologija, relief, dizajn

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.726-749

Citation:

Miloš Kopić, Nađa Kurtović Folić (2011). Principles of the design of urban space that support rail systems from the aspect of urban elements and elements of the relief. | Načela za oblikovanje urbanih prostorov, ki podpirajo tirnične sisteme, z vidika urbanih elementov in elementov reliefa. Geodetski vestnik, 55 (4), 726-749. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.726-749

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC